IMPERIA e-NicoPharm BOOSTER FIFTY
Objem: 10ml x 5
Počet fľaštičiek: 5 ks
Obsah nikotínu: Podľa Vášho výberu
Pomer PG/VG: 50/50

Nikotínový BOOSTER IMPERIA Fifty 10ml umožní zvýšiť úroveň nikotínu v e-liquide alebo základnej báze. Prevedenie Fifty je zložené z rovnakého pomeru PropylenGlykolu (PG) a rastlinného Glycerolu (VG) a skvele sa hodí pre redšie e-liquidy s vyváženým pomerom medzi prenosom chuti a menšou dymivosťou predovšetkým pre MTL vaperov.

Návod:
Na viečko zatlačte a povoľujte. Na dochutenie používajte aromatické koncentráty na báze propylénglykolu, alkoholu alebo vody. Nakvapkajte do zásobníka elektronickej cigarety. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice. V prípade úrazu alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie na fľaši). Zneškodnite tento materiál a jeho obal v zbernom mieste pre zvláštne alebo nebezpečné odpady. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Tento produkt je určený iba na domáce miešanie náplní do elektronických cigariet.

Upozornenie:
V prípade vedľajších účinkov prestaňte užívať a poraďte sa s lekárom.
Nekonzumujte! H-vety (H301+H311) a P-vety (P405+P102, P262, P309+P311).
Toxický pri požití alebo styku s pokožkou.
Skladujte uzamknuté.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
Pri expozícii alebo ak sa necítite dobre, volajte Toxikologické Informačné Stredisko alebo Lekára.

Tento výrobok obsahuje nikotín a je nevhodný pre tehotné ženy a dojčiace matky.
Zákaz predaja osobám mladším ako 18 rokov.
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301
Signálne slovo: Nebezpečenstvo
Nebezpečné látky: nikotín (ISO)

Štandardné vety o nebezpečnosti:
H301 – Toxický pri požití.
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:
P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 – Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.
P301+P310 – PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P405 – Uchovávajte uzamknuté.
P501 – Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Výrobca: Boudoir Samadhi, s.r.o. (Česko)

Nikotín

Nikotín – 20mg, Nikotín – 15mg

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Imperia booster Dripper VPG 70/30, 5x10ml”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Naposledy zobrazené